(රංජන් කස්තුරි)

ලෝක වෙළඳපොළේ බොරතෙල් මිල ඉහළ ගියද ඉන්ධන මිල ඉහළ නොදැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

බොරතෙල් මිල ඉහළ යෑම හේතුවෙන් සෑම ඉන්ධන ලීටරයකින්ම රුපියලක පමණ පාඩුවක් සිදුවනු ඇති බවට ගණන් බලා තිබේ.

බොරතෙල් මිල ඉහළ යෑම හේතුවෙන් ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවට විශාල පාඩුවක් සිදුවන බව එම සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා සහ ඉහළ නිලධාරීන් පිරිසක් අද (14) ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා හමුවේ ප්‍රකාශ කර ඇත.

එහෙත් ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ බදු අඩුකර තෙල් සංස්ථාවේ පාඩුව අවමකරන බවය.