(ඡායාරූප - ඉෂාන් සංජීව)

(ඡායාරූප-ලහිරු හර්ෂණ)

සිදු වූ ත්‍රස්තවාදී බෝම්බ ප්‍රහාරවලින් පසු රට පුරා පවතින අනාරක්ෂිත තත්වය හේතුවෙන් මේ දිනවල රට පුරා  ආරක්ෂාව තර කර සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කෙරේ.

එමෙන්ම කොළඹ  නගරයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමුව තිබේ.

කොළඹ නගරය අවට ආරක්ෂක අංශ පරීක්ෂා කිරීම් කටයුතු සිදු කරන අයුරු  ඡායාරූප වලින් දැක්වේ.