(ඉන්දික අරුණ කුමාර)

(කාංචන කුමාර ආරියදාස )

(මහේෂ් කීර්තිරත්න )


මාතලේ දඹුල්ල ප්‍රධාන  මාර්ගයේ නාඋල , නාලන්දේදී  අද (21)   උදෑසන බස් රථ දෙකක් , ලොරි රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙන්  පුද්ගලයින් 49 දෙනකු තුවා ලබා තවත් පුද්ගලයින් දෙදෙනකුට මරණයට පත් කරමින් සිදු වූ රිය අනතුරෙහි  ඡායාරූප  ඉහත දැක්වෙයි.

 (ඡායාරූප - කාංචන කුමාර ආරියදාස, ඉන්දික අරුණ කුමාර, මහේෂ් කීර්තිරත්න ) 

සබැඳි

බස්-ලොරි-වෑන් අනතුරින් 49 ක් රෝහලේ දෙදෙනෙක් මරුට