(නාඋල - ඉන්දික අරුණ කුමාර)

නාඋල එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු විපක්ෂ නායක වරයා  තම එක්සත් ජාතික පක්ෂ සමාජිකත්වය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලග්ගල ආසන සංවිධායකවරිය වෙත චෝදනා කරයි.

හිටපු විපක්ෂ නායක නිමල් කරුණාතිලක මහතා මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් පවසා සිටියේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රම සිංහ මහතා හා පක්ෂ මහලේකම් විසින් අනුමත කරන ලද සිය නාම යෝජනාපත ලග්ගල එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආසන සංවිධායිකා රෝහිණි විජේරත්න කවිරත්න මහත්මිය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළ බවයි.

වසර ගණනාවක සිට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කැපවු තමන් ඉවත් කර මේ වන විට වෙනත් පුද්ගලයෙකු ඡන්දයට ඉදිරිපත් කර ඇති බව ද නිමල් කරුණාතිලක මහතා මෙහිදී කියා සිටියේය.

හිටපු විපක්ෂ නායකවරයා විසින් එල්ල කරන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ලග්ගල එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රිනී රෝහිණි කවිරත්න මහත්මිය ගෙන් අප කළ විමසීමකදී ඇය පවසා සිටියේ තමන් වෙත එල්ල කළ ඇති චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි.