අමල් වික්‍රමරත්න

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට අදාළව දිස්ත්‍රික්ක 08 ක තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත බාරදී ඇතිබව අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා පැවසීය.

මේ වනවිට ගම්පහ,කුරුනෑගල,යාපනය,කිලිනොච්චිය,මන්නාරම,මුලතිවු,වවුනියා සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවල තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා  තැපෑලට භාර දුන් බව අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා පැවසීය.

දිවයිනේ ඉතිරි සියලුම දිස්ත්‍රික්කයන්ට අයත් තැපැල් ජන්ද පත්‍රිකා හෙට දිනය ඇතුලත තැපෑලට භාර දීමට කටයුතු කරන බව ඒ මහතා සදහන් කරයි.සියලු තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා වලට අදාළ සියලු ලේඛන  ලබන 18 වැනිදාට පෙර දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරීන් වෙත යොමුකිරීමට සියලු කටයුතු යොදා ඇතැයිද සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා  පැවසීය.