( දිල්රුක්ෂි ග්‍රේරු)

කොරෝනා වයිරසය පැතිරයාමේ අවදානම් කලාප ලෙස හඳුනාගත් කොළඹ,කලුතර සහ ගම්පහ යන දිස්ත්‍රික් තුනෙහි මේ වන විට පවනා ඇති ඇඳිරිනීතිය දිගටම ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

එමෙන්ම පුත්ලම, වව්නියාව,මන්නාරම,කිලිනොච්චිය,මුලතිව් සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්කයන්හිද මේ ව විට  ක්‍රියාත්මක ඇඳිරිනීතිය හෙට (27) උදෑසන 6 ට ඉවත් කෙරෙන අතර එදිනම දහවල් 2ට යළි පැනවීමට නියමිතය.

අද  උදෑසන 6 ට  ඇදිරිනිතිය අවසන් වූ දිස්ත්‍රික්වල අද දහවල් 2 ට යළි ඇදිරිනීතිය පනවනු ලබන අතර  30 වැනිදා උදෑසන 6 ටඑය යළි ලිහිල් කර එදිනම දහවල් 2කට යළි ක්‍රියාත්මක වේ.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනයන් නිකුත් කරමින් මේ බව කියයි.