ඇපල් සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කළ අඟල් 15 MacBook Pro ඒකකයේ බැටරිය  ගිනි ගැනීමේ අවදානමක් ඇති හෙයින් එය ආරක්ෂාකාරී යැයි  තහවුරු කරන තෙක් ගුවන් ගමන් සඳහා ගෙන යාමට ඉඩ නොදෙන බව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම  මහජනතාවට දන්වා සිටියි.

අඟල් 15 MacBook Pro ඒකකයේ බැටරිය  අධික ලෙස රත්වී ගිනි ගැනීමේ අවදානමක් ඇති බවට එම සමාගම විසින්ම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දන්වා තිබේ.

 ඇපල් සමාගම විසින් මෙම ඒකකය සීමිත ප්‍රමණයක්  නිෂ්පාදනය කර  ඇති අතර , මෙලෙස  අවදානමට ලක්වූ ඒකක මූලික වශයෙන් අලෙවිකර ඇත්තේ 2015 සැප්තැම්බර් මස සිට 2017 පෙබරවාරි මස දක්වා කාලය තුළ බවද එහි දැක්වේ.

 ඒ අනුව  තමන්  සතුව ඇති  MacBook Pro උපාංගය එවැනි බලපෑමක් සිදු වී තිබේදැයි  ඇපල් සමාගමෙන්   තහවුරු කරගන්නා ලෙස  ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය මගීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.  

 ගුවන්  ගමන්  සඳහා  පැමිණෙන  මගීන්ගෙන්  ගුවන්තොටුපළ පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතුවල දී  මෙම උපංගය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු විමසන අවස්ථාවේ දී බැටරිය නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇති බවට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට සිදුවන බවද ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය දන්වා සිටී.
 

එමෙන්ම එහි  ආරක්ෂිත බව තහවුරු කිරීමට නොහැකි වන්නේ නම් එය ගුවන් ගමන සඳහා රැගෙන යාමට ඉඩ නොදෙන බවද  සඳහන් කරන ගුවන් සමාගම එම උපාංගයේ ආරක්ෂාකාරී බව තහවුරු  කිරීම සඳහා, එහි  බැටරිය යළි කැඳවීමට අදාළ පහත සඳහන් වෙබ් පිටුවේ ඇති උපදෙස් අනුගමනය කරන ලෙසද දන්වා සිටියි.

 https://support.apple.com/en-hk/15-inch-macbook-pro-battery-recall?pub=autodetect

+94117771979  යන දුරකතන අංකයෙන් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ පැය 24 පුරා විවෘත සම්බන්ධතා මධ්‍යස්ථානයෙන් වැඩි විස්තර දැනගත හැකිය.