(සුජිත් හේවාජූලිගේ සහ අංජුල මහික වීරරත්න)

පසුගිය 2018 වර්ෂයේදී පැවැති ශ්‍රී ලංකා දකුණු-අප්‍රිකා ක්‍රිකට් සංචාරයේ අනුග්‍රාහක අයිතිය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ලැබිය යුතු රුපියල් කෝටි තුනක මුදලක් අය කර නොගැනීම පිළිබඳව පොදු ව්‍යාපාර පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ (කෝප්)දැඩි දෝෂදර්ශනයට ලක්විය.

මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දැවැන්ත ලෙස කඩා වැටීමට හේතුව ක්‍රීඩකයන්ගේ වැරැදි නොව ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ දුර්වලතා බව කෝප් කමිටුවේ සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටුවේ හිටපු සාමාජිකයන්ගේ වැරදි ඇත්නම් නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට වහාම කටයුතු කරන ලෙස පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනුරාධ විජේකෝන් මහතාට  දැන්වීය. ඒ සඳහා නීතිපතිවරයා‍ගේ සහයද ලබා ගත හැකි බව කාරක සභාවේ සභාපති මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට දැනුම් දුන්නේය.