(මංගල එදිරිසිංහ)                                                                                             

හොරණ අඟුරුවාතොට මාර්ගය පුළුල් කර සංවර්ධනය කටයුතු සිදුකෙරෙමින් තිබියදී, හොරණ බෝගස අසළ එකිනෙකට යාබද පිහිටි ව්‍යාපාරික ස්ථාන තුනක් අද පොළොවට ගිලා බසිමින් කඩාවැටුණු බව හොරණ නගරාධිපති විතාරමගේ සිරිසෝම මහතා පවසයි.                                                                        
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ හොරණ විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය අධීක්ෂණය  යටතේ මෙම සංවර්ධන කටයුතු සිදු කෙරේ. එකින්එකට යාබදව පිහිටා තිබූ වසර 100ක් පමණ පැරණි ගොඩනැගිල්ලක පිහිටි සපත්තු සෙරෙප්පු  අලෙවි කරන ව්‍යාපාරික ස්ථාන තුනක් මෙලෙස සම්පූර්ණයෙන් විනාශයට පත් වී ඇත.    
                                                                                                     
මෙම අලෙවිසැල් ගිලාබසින අවස්ථාවේදී එම වෙළඳසැල තුළ ව්‍යාපාරිකයින් සහ පාරිභෝගික  කිහිපදෙනෙක් ද සිට ඇති අතර ගිලාබසිනවාත් සමගම ඔවුන් සියලු දෙනා එම ව්‍යාපාරික ස්ථානවලින් පිටතට පැනීම නිසා සිදුවන්නට ගිය ජීවිත අනතුරු වැළකී ඇත.   

හොරණ  නගරයේ පවතින දැඩි රථවාහන තදබදයට සහනයක් ලෙස  මාර්ගය පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීම සිදු කරන බවත් ඒ අනුව සියලුම ව්‍යාපාරිකයින් හොරණ නගර ශාලාවට කැඳවා මෙම සංවර්ධන කටයුතු  කරන ආකාරය පිළිබඳව ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන් දැනුවත් කළ බවත් ඒ අනුව ඔවුන්ගේ  විරුද්ධතාවක් නොමැතිව සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කල බවත්  නගරාධිපති සිරිසෝම මහතා පැවසීය. කෙසේ වෙතත් සුන්බුන් අතර ඇති ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරික භාණ්ඩ එළියට ගැනීම සඳහා හොරණ නගර සභාවේ ගිනි නිවන නිලධාරීන්ගේ සහාය ලබා දෙන බවත්  නගරාධිපතිවරයා පැවසීය.