හජ් වන්දනා සමයේදී මුස්ලිම් බැතිමතුන්ට මුඛ ආවරණ පැළැඳීම අනිවාර්ය කිරීමට සෞදි බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව සෑම වේලාවකදීම මුස්ලිම් බැතිමතුන් මුඛ ආවරණ පැළැඳිය යුතු අතර හජ් වන්දනාවට විශාල පිරිසක් පැමිණීම වළක්වා ගැනීම සඳහා සේවකයන් යොදවන බව ද සෞදි බලධාරීහු කීහ.

හජ් වන්දනාව යනු ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ට ඇතැම් විට තම ජීවිත කාලයේ එක් වතාවක් පමණක් ලැබෙන අවස්ථාවකි. එම නිසා බොහෝ ඉස්ලාම් බැතිමත්හු කෙසේ හෝ හජ් වන්දනාවේ නිරත වීමට උත්සාහ කරති. වාර්ෂික හජ් වන්දනාව වෙනුවෙන් මිලියන ගණනක් මක්කමට පැමිණෙන අතර තෙරපීම නිසා බොහෝ පිරිසකට ජීවිත ද අහිමි වේ. හජ් වන්දනාවට සාමාන්‍යයෙන් වසර පැමිණෙන පිරිස මිලියන 2ක ඉක්මවයි.

නව කොරෝනා වයිරසය හෙවත් ‘කොවිඩ්-19’ ගෝලීය වසංගතය හේතුවෙන් මෙවර හජ් වන්දනාව දහසකට අධික සංඛ්‍යාවකට සීමා කර ඇත.

වයිරසයේ ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා සෞදි අරාබිය සීමා පනවා ඇති අතර හජ් වන්දනා සමය වෙනුවෙන් ද විශේෂි විධිවිධානල සලසා ඇත. ඒ අනුව බැතිමතුන් සහ සෞඛ්‍ය සේවකයන් සඳහා උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කිරීමට ද සෞදි අරාබියේ රෝග නිවාරණ හා පාලන මධ්‍යස්ථානය පියවර ගෙන තිබේ.

එම උපදෙස්වලට අනුව හජ් වන්දනා සමයේදී බැතිමතුන් සාමාන්‍ය කාලයේදීත් ආගමික වතාවත්වල නිරත වන විටදීත් මීටර එකහාමාරක පරතරයක් තබා ගත යුතු ය.

රොයිටර්

055