(ඉන්දිකා රාමනායක)
 
සයිටම්  ආයතනයට  විරෝධය  දක්වමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට කඩා වැදී එහි දේපළ වලට හානි කළ බව කියන සිසුන්  100 දෙනකු පමණ හඳුනාගන ඇති බවත්  ඔවුන් ඉදිරි සතිය තුළ  අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් පොලිසිය කියයි.
 
මෙලෙස හඳුනාගත්  ඇතැම් සිසුන් සිය ගම් ප්‍රදේශවලින් පළාගොස් සැඟව සිටින බව ද උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.
 
මෙම සිසුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිස් කණ්ඩායම් කිහිපයක් යොදවා ඇති බව ද පොලිසිය කියයි.