(ජයන්ත සමරකෝන්)

බන්ධනාගාරගත  කර සිටින    සිරකරුවන්  267 ක් මැතිවරණයෙන් පසු  ජනාධිපති පොදු සමාව යටතේ  නිදහස් කිරීමට   ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ අනුමැතිය ලැබි ඇතැයි බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ( පාලන) බන්දුල ජයසිංහ මහතා අද පැවසීය.
 
 මිනීමැරිම්,මංකොල්ල කෑම්,ස්ත්‍රී දූෂණ,ළමා අපචාර,මත්කුඩු   ඇතුළු සංවිධානාත්මක අපරාධ ඇතුළු වැරදී 40 කට සම්බන්ධ නොමැති සිරකරුවන් පිරිසකට මෙලෙස නිදහස හිමි වේ.
 
 වයස අවුරුදු 65 ට වැඩි  සිරකරුවන්  සඳහා  මෙම සහනය ක්‍රියාත්මක වන බවද බන්ධනාගාර කොමසාරිස්වරයා (පාලන) පැවසීය.