තරිඳු ජයවර්ධන
 
ලෝක උරුමයක් වූ සිංහරාජ වනාන්තර මැදින් මාර්ගයක් කැපීම සම්බන්ධයෙන් සුදුසු ආයතන හරහා විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස යුනෙස්කෝ සංවිධානය මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.
 
යුනෙස්කෝ සංවිධානය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා යුනෙස්කෝ ජාතික කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් ජනරාල්වරයා විසින් මෙම ලිපිය යොමු කරනු ලැබ ඇත.
 
පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලක් සැලකිල්ලට ගෙන මෙම දැනුම්දීම කර ඇති අතර එම ලිපියේ පිටපත් වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවට සහ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ද යොමු කර ඇතැයි දැනගන්නට තිබේ.
 
මෙම මාර්ගය ඉදි කිරීම මගින් සිංහරාජ වනාන්තරයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වන බව පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ පරිසරවේදී ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර කාරියවසම් මහතා කළ පැමිණිල්ලේ සඳහන්වේ.