(හේමලතා ඞී හේවගේ)                                              

එදා වැලි පිල්ලේ,ගල්ලෑල්ලේ ඊට පස්සේ කළුලෑල්ලේ ඊටත් පස්සේ වයිඩ්බෝඩ් දැන් පංති කාමරවලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඩිජිටල් බෝඩ් තව මාසයක් දෙකක් යනකොට ටැබ් පරිගණක සිසුන්ට ලබාදෙනවා යැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ කාරියවසම් මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා මෙලෙස පැවසූවේ ගිරිඋල්ල අධ්‍යාපන කළාපයට අයත් හෙන්ඩියගල ශ්‍රී රතන ජෝති මහා විද්‍යලයේ රුපියල් ලක්ෂ පන්සීයයකට මුදලක් වැයකර ඉදිකළ දෙමහල් තාක්ෂණික ගොඩනැගිල්ල , ප‍්‍රාථමික ඉගෙණුම් මධ්‍යස්ථානය ඇතුළු ද්විතීය කණිෂ්ඨ විද්‍යාගාරය අද (19) සිසු අයිතියට පත්කිරීමෙන් අනතුරුව පැවති උත්සවයේදීය.

ජාතික පාසල්වල සිටින උසස් පෙළ කරන සියලුම පාසල් දරුවන් ඇතුළු ගුරුවරුන් ලක්ෂයකට පමණ මුල් අදියරේ ටැබ් පරිගණක ලබා දෙනවා. මේ දවස්වල ඒ වැඩ ටික සිදු කෙරෙනවා.

තව මාසයකින් පමණ මේ රටේ ඉන්න  උසස් පෙළ කරන දරුවන්ට හා උසස් පෙළ උගන්වන  ගුරුවරුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබාදෙනවා. ටැබ් පරිගණකය කියන්නේ අද මේ ඉන්න ගුරුභවතුන්ට අමතරව ඉන්න ඩිජිටල් ගුරුවරයා.

ඩිජිටල් ගුරුවරයෙක් අපි ඇති කරලා තියෙනවා.ඒ ඩිජිටල් ගුරුවරයා වැඩිකල් යන්න ඉස්සෙල්ලා පාසල් වලට ලබාදෙන්න අපි සැලසුම් කරලා තියනවා.