(දිලීප් ජයසේකර)

 

සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිය ඡන්දය  ප්‍රකාශ කිරිම සඳහා වීරවිල කුඩාගම්මාන 07 හි පිහිටි හ/අභයපුර සුරනිමල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට අද (5) පස්වරු 4.45 ට පැමිණියේය.

 

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සමඟ බිරිඳ ජලනි ප්‍රේමදාස මහත්මිය ද ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිමට පැමිණ සිටියාය.

 

අද (5) පෙරවරු 7.00ට සිට මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු පිරිස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඡන්දය ප්‍රකාශයට පත් කිරිමට පැමිණෙන තෙක් සුරනිමල විද්‍යාලය අසළ රැඳී සිටියේය.

 

නමුත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිම සඳහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණියේ ඡන්ද විමසීම අවසන් වීමට සුළු වේලාවකට පෙර අතර ප්‍රදේශයට දැඩි ආරක්ෂාවක් යොදවා තිබෙන අයුරු දැකගත හැකිවිය.