(නිමල කොඩිතුවක්කු)

‘‘සජිත් එනවා’’ තේමාවෙන් රටපුරා සංවිධානය කිරීමට සැළසුම් කර තිබෙන රැස්වීම් මාලාවේ ඊළඟ රැළි දෙක මාතර සහ මාතලේ දිස්ත‍්‍රික්ක ඉලක්ක කරමින් පැවැත්වීමට නියමිතය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියේජ්‍ය නායක සහ නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස නම් කරන ලෙස ඉල්ලමින්  දීප ව්‍යාප්තව පවත්වන රැලි මාලාවේ දකුණුලක රැළිය  ඉදිරි දින කිහිපයේ දී මාතර නගරය ඉලක්ක කරමින් සංවිධානය කරන  බව  රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා පැවැසීය.

'සජිත් එනවා' තේමාවෙන් බදුල්ල නගරයේ පැවැත්වූ රැළියේ සාර්ථකත්වය පදනම් කරගනිමින් මාතර සහ මාතලේ රැළ දෙක සංවිධානය කරන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

'සජිත් එනවා' රැළි තම මැතිවරණ කොට්ඨාසවලට ලබා දෙන ලෙසට සෑම දිස්ත‍්‍රික්කයකින්ම  මේ වනවිට ඉල්ලිම් ගලා එමින් තිබෙන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලීප් වෙදආරච්චි මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.