(ටී.කේ.ජී.කපිල )

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නොහැකිව වියට්නාමයේ රැඳී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 65 දෙනෙකු වියට්නාම් ගුවන් සේවයේ ගුවන් යානයකින් අද (02) රාත්‍රී 9.00 ට කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ තිබුණි.

වියට්නාම් ගුවන් සේවයේ වී.ජේ.- 5968 දරන ගුවන් යානයෙන් වියට්නාමයේ හෝචිමිං නුවර සිට කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත මෙම පිරිස පැමිණ තිබුණි.

මෙම ගුවන් මගීන් පිරිස කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණි පසු පී.සී.ආර්.පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර තිබේ.