(ජේ.කේ.එල් චාමින්ද)

දැනට පවතින තත්වය හේතුවෙන් විදේශිකයින්ට හා පිටස්තර පුද්ගලයින්ට දකුණු පළාතේ  ළමා නිවාසවලට ඇතුල්විම තාවකාලිකව  තහනම් කර ඇති බව දකුණු පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක කොමසාරිස් මහෙෂ් කරුණානායක මහතා පවසයි.
 
දකුණු පළාතේ ළමා නිවාස වලට දරුවන් ඇතුළත් කරගැනිමේ දි  වෛද්‍ය පරික්ෂණයකට ලක්කර  එම දරුවන්  ඇතුළත් කරගන්නා ලෙස පරිවාස නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදි ඇති බැව්ද ඒ මහතා පැවසීය.
 
සති දෙකකට පමණ අවශ්‍ය  වියලි අහාර ද්‍රව්‍ය ළමා නිවාසවල ගබඩා කොට ඇති බවද ළමා නිවාස වලට දාන ලබාදිමේ දි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව වියලි  අහාර ද්‍රව්‍ය පමණක් ලබාගෙන  ඉවිමේ කටයුතු සිදුකරණ බවද  සඳහන් කළේය.
 
 
මේ පිළිබද අදහස් දක්වමින්  දකුණු පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක කොමසාරිස්වරයා මේසේද කිවේය.
 
දකුණු පළාතේ ළමා නිවාස 26ක දරුවන්  850ක් විතර ඉන්නවා. එහි ඉඩකඩ පහසුකම් අඩුයි. මේ නිසා ළමා නිවාසවලට අධිකරණ නියෝගමත දරුවන් ඇතුලත් කරගැනිමේ දි  එම දරුවන් වෛද්‍ය පරික්ෂණයකට ලක්කොට නිරෝගි දරුවකු බව තහවුරුකර ගැනිමෙන්පසු ඇතුලත් කරගන්නා ලෙස පරිවාස නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදි තියෙනවා. 
 


දැනට සති දෙකකට පමණ අවශ්‍ය  අහාර ද්‍රව්‍ය තියෙනවා.මෙම තත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් ආහාර ද්‍රව්‍ය සපයා ගන්නා ආකාරය පිළිබද අමාත්‍යංශය සමග සාකච්ඡා කිරිමට බලාපොරොත්තුවන බවද පරිවාස කොමසාරිස්වරයා සදහන් කළේය.