(සිතුම් චතුරංග)

           

2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ වන්නි මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම 74% ඉක්මවා ඇති බව වන්නි මැතිවරණ තේරීම්භාර නිලධාරී එස්.එම්.සමන් බන්දුලසේන මහතා පැවසීය.

වන්නි මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 341 දී ඡන්දය විමසීම සාමකාමීව සිදුවූ බවත් සවස 04.00 වන විට මෙම ප්‍රතිශතය වාර්තා වූ බවද පැවසීය.

වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම 72% වන අතර මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම 74 % වූ බවද කීය.

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම 76% වන බවද වන්නි මැතිවරණ තේරීම්භාර නිලධාරීවරයා සඳහන් කළේය.

ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන තුලින් රැගෙන එන ඡන්ද පෙට්ටි ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත බාරදීමෙන් පසුව ප්‍රධාන ගණන් කිරීමේ නිලධාරීන් , භාරගැනීමේ නිලධාරීන් හා දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් ඉදිරියේ එම මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රා තැබීම සිදුකරන බවද කීය.

ඡන්ද පෙට්ටි සමඟ එලෙස මුද්‍රා තබන ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන අද (5) උදෑසන 07.00 ගණන් කිරීම ආරම්භ කරන බවද දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරීවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.