(නිමල කොඩිතුවක්කු)
 
වරාය සේවකයෝ  අරඹා තිබූ වැඩ වර්ජනය තාවකාලිකව නවත්වා ඇතැයි  වෘත්තීය සමිති එකමුතුව කියයි.

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමඟ පැවැත්වීමට නියමිත සාකච්ඡාවක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව වැඩ වර්ජනය නැවැත්වීමට පියවර ගෙන තිබේ.

චීනයෙන් ගෙන් වු ගැන්ට්‍රි දොඹකර 3 ක් කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ සවි නොකිරීම හේතුවෙන් වෘත්තීය සමිති 23කට අයත් කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර බහාලුම් පර්යන්තය සුරැකීමේ වෘත්තිය සමිති එකමුතුව අද උද්ඝෝෂණයක් ඇරැඹුහ.