ගාලු මුවදොර පාර කොටුව ලෝටස් වටරවුමෙන් තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.

ආබාධිත රණවිරුවන් පිරිසකගේ විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් මෙලෙස පාර වසා දමා ඇත.

(ඡායාරූප - ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි)