(ඩබ්. ඒ. පියතිලක)
 
රෝගී තත්වයක් හේතුවන් සති කිහිපයක සිට මින්නේරිය වැවේ මිය යන මසුන් රැස්කරන ධීවරයෝ කරවල නිෂ්පාදනයට සහ පරිභෝජනයට ජනතාවට අලෙවි කරමින් සිටිති.
 
සති කිපයක සිට වැවේ සිටින විශාල සහ කුඩා මසුන් මියයෑමට පටන් ගෙන ඇති බවත්, කිසිදු සතෙකු විසින් ආහාරයට නොගන්නා එම මසුන් වැව් ඉස්මත්තට ගසාගෙන එන බවත්, ප්‍රදේශයේ ජනතාව කියති.
 
හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය අධක්ෂක කාර්යාලයේ වෛද්‍ය ටී.එන්.කේ. විජේකොන් මහත්මිය මේ සම්බන්ධයෙන් මෙසේ පැවසුවාය.
 
“මින්නේරිය වැවේ මාළු මිය යන බව තොරතුරක් අපිට ලැබුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන්  සොයා බැලීම සඳහා ඒ ප්‍රදේශයට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මහත්වරුන් යොමු කරලා තිබෙන්නේ. මියයන මසුන් පරිභෝජනයට නොගන්නා ලෙස  ජනතාව දැනුවත් කිරීමට  නියමිතව තිබෙනවා.  මෙම මසුන් මිය යන්නේ කුමන හේතුවක් නිසාද කියලා රසායනික පරීක්ෂණයක් ද සිදුකිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු  කරමින් සිටින්නේ. එතෙක් දැල් දමා අල්ලන මසුන් අලෙවි නොකරන්නැයි කියලා අපි ධීවරයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා” වෛද්‍යවරිය කීවාය.
 
මින්නේරිය වැවේ ධීවරයින් පවසා සිටින්නේ වැවේ මැරී පාවෙන මසුන් ආහාරයට නොගන්නා බවය. එසේ වුවද, ඔවුන් මසුන් කපා කරවල බවට පත්කරමින් සිටින ආකාරය දැකගත හැකි විය.