රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ආණ්ඩුව යටතේ සිදුවූ දූෂණ වංචා සෙවීමට ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසීය.

 
ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසුවේ අද විදේශීය ජනමාධ්‍යවේදින් හමුවූ අවස්ථාවේදීය. 

(36698)

 

(වීඩියෝ  356)