( මනෝප්‍රිය ගුණසේකර )
 
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා වහාම අත්අඩංගුවට ගෙන  අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස  නීතීපතිවරයා කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයේ  අධ්‍යක්ෂවරයාට   අද ( 14)  නියම  කර තිබේ .

 මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් තිදෙනකු සිය කාර්ය ඉටු කිරීමේදී  ඔවුන්ට අනීතීකව බලපෑම් එල්ල කළ බවට ඉදිරිපත්වී ඇති කරුණු පදනම් කරගනිම්න් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන යටතේ  නීතීපතිවරයා එලෙස නියම කර ඇත.