(නිමල්  ලන්දගේ)  

ඝාතනය කරන ලද රත්ගම ප‍්‍රදේශයේ   ව්‍යාපාරිකයින් දෙදෙනාගේ ජංගම දුරකතන දෙක දික්වැල්ල නගරය ආසන්නයේ ඇති නව බෙලිඅත්ත  මාර්ගයේ  සපත්තු  පාළම අසළ  කලපුවට දමා  තිබියදී  ගාල්ල  නාවික  හමුදා කඳවුරේ  කිමිදුම්කරුවන් යොදා  අද (03) සොයාගත්  බව  අපරාධ  පරීක්ෂණ  දෙපාර්තුමේන්තුව පවසයි.

මෙම  දුරකතන එම  ව්‍යාපාරිකයන් දෙදෙනාගේ බවට ඉමි අංකය සැසඳීමෙන් තහවුරු වූ බව එහි සිටි නිලධාරියකු පැවසීය .