( තිළිණි ද සිල්වා )

මෙරටට පැමිණි යුක්‍රේන සංචාරකයින්ගේ පොළොන්නරු සංචාරය අවලංගු කර තිබෙන බව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පවසයි.

එම සංචාරකයින් පිරිස අද(04) හා හෙට(05) පොළොන්නරුව සහ සීගිරිය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල සංචාරය කිරීමට නියමිතව තිබූනද හදිසියේම එය අවලංගු කිරීමට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල් භාරකාර මණ්ඩලය පියවර ගෙන ඇත.

ඒ හේතුවෙන් අද දහවල් 1.00 සිට පොළොන්නරුවේ සංචාරක ස්ථාන 4ක් හා හෙට (05) දහවල් 12.00 දක්වා සීගිරිය සංචාරක කලාපය දේශීය සංචාරකයින්ට විවෘත නොකෙරෙන බව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මීට පෙර දැනුම් දී තිබුණි.

ඒ අනුව දේශීය සංචාරකයින්ට විවෘත නොකෙරෙන බවට මිට පෙර දැනුම් දී තිබු පොළොන්නරුවේ සංචාරක ස්ථාන වන්නේ පරක්‍රම මාළිගා සංකීර්ණය, දළඳා මළුව, ශිව දේවාලය ,ආලාහ පිරිවෙන සංකීර්ණයට අයත් රන්කොත් වෙහෙර, ලංකාතිලක වෙහෙර, කිරි වෙහර, ගල් විහාරය, තිවංක පිලිම ගෙය, නෙ‌‌ළුම් පොකුණ යන ස්ථානයි.මේවා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල යටතේ පාලනය කෙරේ.