(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

මොරටුව විල්ලෝරාවත්ත කිතලන්දලුව ප්‍රදේශයේ ලී බඩු නිෂ්පාදන ආයතනයක ඇති වූ ගින්න මේ වනවිට යාබද නිවාස කරා පැතිර ගොස් ඇතැයි මොරටුව නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකයේ ස්ථාන භාර නිලධාරි දුල්සර කුමාර මහතා පැවසීය.

ගින්න නිවීම සඳහා ගිනි නිවන රථ දෙකක් හා ජල බවුසර් දෙකක් යොදවා ඇතැයි ස්ථානභාර නිලධාරිවරයා කීය.