(ඉන්දික අරුණ කුමාර)
 
පවත්නා වියළි කාලගුණයත් සමඟ නාඋල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මොරගකන්ද ආශ්‍රිත රක්ෂිත  කැලෑ ගිනි තැබීම් ඉහළ ගොස් තිබේ.

මේ වන විටත් නාඋල කිරිවානාසල්ලිය කන්ද, මොරගහකන්ද ජලාශ රක්ෂිතය, දෙකේ කව කරවිලහේන ප්‍රදේශය ආදී ප්‍රදේශ රැසක ගිනිගැනීම් සිදුව ඇති බව දුම්බර මිතුරෝ පරිසර සංවිධානය කියා සිටියේය.
 
ගිනි ගැනීම් හේතුවෙන් මොරගහකන්ද රක්ෂිත ප්‍රදේශයේ අලුතින් වගා කර ඇති වන වගාවෙන් පැළ 26,000 පමණ මේ වන විට විනාශ වී ඇති බව ව්‍යාපෘති කාර්යාලය කියයි.

 එහි මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි පි.ජි. දයානන්ද මහතා කියා සිටියේ මොරගහකන්ද නැරඹිම සදහා පැමිණෙන පිරිස් අතරින් කිසියම් කණ්ඩායමක් මෙම ගිනි තැබිම් සිදුකර ඇති බවයි. වසරක් පාසා ඉවක් බවක් නොමැතිව සිදුකරන වනාන්තර ගිනි තැබීම් හේතුවෙන් මේ වන වන විටත් දිය උල්පත් සිදී යෑම්,ජෛව විවිධත්වයට බලපෑම් මේන්ම දුර්ලභ සත්ව විශේෂ වදවීම් වැනි ගැටළු රැසක් මේ වන විට සිදුව ඇතැයි දුම්බර මිතුරෝ පරිසර සංවිධානයේ සභාපති ආනන්ද කනහැර ආරච්චි මහතා කියා සිටියේය.