(දසුන් රාජපක්ෂ)

කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සේවකයන් ඊයේ (28) රාත්‍රියේ සිට වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇත.

මෙම වැඩවර්ජනය තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදාහැරීමේ කටයුතු පිළිබඳ ගැටලුවක් මුල් කර ගෙන ආරම්භ කළ බව තැපැල් සේවා වෘත්තීය සමිතිය සඳහන් කරයි.

තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදාහැරීම මීට ඉහතදී මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව හරහා සිදුකෙරුණ ද මෙවර මහ මැතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා හැව්ලොක් ටවුන්හි පිහිටි තැපැල් කාර්යාලයක් හරහා බෙදාහැරීමට රජය ගත් තීරණය වහා අවලංගු කළ යුතු බව වැඩවර්ජනයේ නිරත වන වෘත්තීය සමිතිය සමිතිය සඳහන් කරයි.