(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)
 
මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ මුස්ලිම් කවුන්සිලයක් පත්කර මද්‍රසා පාසල් එහි පාලනයට ගතයුතු බවට තැපැල් හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු ඇමැති අබ්දුල් හලීම් මහතා ඉදිරිපත් කළ කෙටුම්පතක් අද(21) කැබිනට් රැස්වීමේදී ප්‍රතික්ෂේප වී ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ඒ වෙනුවට මද්‍රසා පාසල්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය යටතට ගැනීමටත්, එහි විෂයමාලා සැකසීම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් සිදුකිරීමටත් කැබිනට් මණ්ඩලයේදී තීරණය වූ බව එම ආරංචි මාර්ග කියයි.

මද්‍රසා පාසල් මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ වෙනත් කවුන්සිලයක් මගින් පාලනය කිරීමට මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු ඇමැතිවරයා ඉදිරිපත් කළ කෙටුම්පතට පාඨලී චම්පික රණවක, රවුෆ් හකීම් යන ඇමතිවරුන් විරෝධය පළ කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

මෙම පාසල් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පාලනයට ගතයුතු බවත්, එහි විෂයමාලා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් සකස් කළ යුතු බවත් ඇමැති චම්පික රණවක මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

රවුෆ් හකීම් ඇමැතිවරයා එම අදහස් අනුමත කරමින් කැබිනට් මණ්ඩලයේදී කරුණු පැහැදිලි කර ඇති බව වාර්තා වේ.