(උපාලි ආනන්ද)
 
තම පියා තමා අපයෝජනය කළ බවට පොලිසියට පැමිණිලි කළේ තම මවගේ බලපෑම් සහ ඉගැන්වීම් මත බවත් පියා තමා අපයෝජනය නොකළ බවත් බාල වයස්කාර දැරියක දිවුරුම් දෙමින් අනුරාධපුර අංක දෙක මහාධිකරණයේ විනිසුරු සහ උතුරු මැද පළාත් බද සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණයේ විනිසුරු ආචාර්ය සුමුදු ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා ඉදිරියේ දී අද (13) පැවසුවාය.
 
තම බාල වයස්කාර දියණිය අපයෝජනය කළ බවට චෝදනා කරමින් විත්තිකාර පියෙකුට  එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් අනුරාධපුර අංක දෙක මසහාධිකරණ හමුවේ පවරා තිබූ නඩුවක්  යලි කැදවූ අවස්ථාවේ පැමිණිලිකාර දැරිය බව කීවාය.
 
ඇය අධිකරණය හමුවේ දිවුරුම් දෙමින් තවදුරටත් කියා සිටියේ තම මවගේ ඉගැන්නුම් බහ මත තම පියා තමා අපයෝජනය කළ බවට  පියාට එරෙහිව කැකිරාව පොලිසියට තමා අසත්‍ය පැමිණිල්ලක් කළ බවය.
 
මෙම  කරුනු සැලකිල්ලට ගත් මහාධිකරණ විනිසුරු ආචාර්ය සුමුදු ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා විත්තිකාර පියාට එරෙහිව  නීතිපතිවරයා විසින් නගා තිබූ බාල  වයසස්කාර දැරියක අපයෝජනය කිරීමේ චෝදනාවෙන් ඔහු නිදොස් කොට නිදහස්  කර මුදා හැරීමට නියෝග කළේය.
 
2016 ජනවාරි මස 1 සහ 2016 ජනවාරි මස 10 වන දින අතර කාලය තුල අනුරාධපුර මහාධිකරණ බල ප්‍රදේශයට අයත් කැකිරාව ගනේවල්පොලදී බාල  වයස්කාරියකව සිටි  තම දියණිය අපයෝජනය කල බවට මෙම විත්තිකාර පියාට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් ලංකා දන්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 365 (ආ) 02 (ආ) වගන්තියට යටතේ අනුරාධපුර අංක දෙක මහාධිකරණ්‍ය හමුවේ අධි චෝදනා ගොනු කර තිබිණ.
 
පැමිණිල්ල වෙනුවෙන් රජයේ අධිනීතිඥ ක්‍රිෂාන්ද අල්විස් ගුණතිලක මහතා පෙනී සිටි අතර විත්තිකරු වෙනුවෙන් නීතිඥ ගයාන් සිරිවර්ධන මහතා පෙනී සිටියේය.