(සුමතිපාල දීයගහගේ )

බූස්ස නාවික හමුදා කදවුරේ පිහිටුවා ඇති නිරෝධන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධන කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කළ 6 දෙනෙකුගෙන් යුත් දෙවන කණ්ඩායමද පිටව ගිය බව නාවික  හමුදාව පවසයි.
 
මෙම කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලාංකිකයින් හය දෙනෙක් අයත් වෙති
 
 මීට පෙර එම  නිරෝධන මධ්‍යස්ථානයේදී නිරෝධන කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කළ පළමු කණ්ඩායමද පිටව ගොස් ඇත.
 
ජපන් කාන්තාවක්, ප්‍රංශ ජාතිකයින් දෙදෙනෙක් සහ ශ්‍රී ලාංකිකයින් දෙදෙනෙක්ද පළමු කණ්ඩායම යටතේ පිටවගියහ.
 
 මේ අතර  බූස්ස නාවික හමුදා කදවුරේ පිහිටුවා ඇති නිරෝධන මධ්‍යස්ථානයේදී  තවත් හැට හතර දෙනෙක් තව දුරටත් නිරෝධනයේ යෙදී සිටින බවද නාවික හමුදාව පැවසිය.