හිටපු අමාත්‍ය  රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා  අත්අඩංගුවට   ගන්නා ලෙස නීතිපතිවරයා  වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට අද (13)  නියෝග කර තිබේ. 

අධිකරණයෙන් වරෙන්තුවක් ලබාගෙන  හිටපු අමාත්‍යවරයා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස මෙලෙස නීතිපති නියෝග කර ඇත. 

මහජන මුදල් අවභාවිත කරමින් සහ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරමින් පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේ දී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අවතැන්වූවන් ප්‍රවාහනය කිරීමට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ යෙදවීම යන චෝදනා සම්බන්ධයෙන්  හිටපු අමාත්‍යවරයා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස මෙලෙස නියෝග කර තිබේ.