(බී.ජී. අමරසිංහ) 
 
බටපොල නගරයේ තොග වෙළඳ සලක  අද (26) දින රාත්‍රී ගින්නක් හටගෙන ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

 
ගින්න යාබද වෙළඳ සල්වලටද පැතිර යමින් පවතින අතර ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා බටපොල පොලීසිය හා ප‍්‍රදේශවාසීහු මේවන විටත් කටයුතු කරමින් සිටිති.
 
ඇල්පිටිය ගාලූ මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් වසා දමා ඇත. 
 
රාත්‍රී 9.15 වන විටත් ගිනි නිවීමේ රථ එම ස්ථානයට පැමිණ නැත.