බිඟුන් මේනක ගමගේ 
 
 
පොලිතින් ප්ලාස්ටික් බෑග් අවම කිරීමේ නීති ශක්තිමත් කිරීම සඳහා බද්දක් පවන්නැයි 'සීමාසහිත පාරිසරික පදනම' ජනාධිපතිවරයාට අගමැතිවරයාට හා මුදල් ඇමැතිවරයාට යෝජනා කර ඇත. 
 
2017 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී පොලිතින් ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කිරීමට නව නීති සම්පාදනය කළ ද ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම නිසි ලෙස සිදු නොවන බැවින් මෙසේ බද්දක් පැනවීමට යෝජනා කළේ යැයි එම සංවිධානය පවසයි.


2008 අංක 26 දරණ පරිසර සංරක්ෂණ බදු පනත යෝජිත බදු හඳුන්වාදීමට පදනම් කර ගත හැකි යැයි ද ජනතාවට පොලිතින් ප්ලාස්ටික් භාවිතයේ ඇති මාරාන්තික අනතුර ගැන නිවැරැදිව සන්නිවේදනය කිරීමෙන් මෙම ක්‍රියාමාර්ගයට එරෙහිව නැගෙන ජනතා විරෝධය සමනය කළ හැකි බව සඳහන් කරයි.
 
මෙරට දිනකට මෙට්‍රික් ටොන් 420 ක් පමණ පොලිතින් ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණයක් නිපදවන අතර වසර පන්සීයකට අධික කාලයක් තිස්සේ ඒවා විනාශ නොවී පවතින බැවින් දැඩි පරිසර හානියක් සිදුවන්නේ යැයි කී ඔවුහු ගොවිපළ සත්ත්ව වර්ග හා මුහුදු ජීවීන් ඒවා ආහාරයට ගැනීමෙන් මිනිසුන්ගේ ආහාර පද්ධතියට ක්‍ෂුද්‍ර ප්ලාස්ටික් ඇතුලුවන්නේ යැයි ඔවුහු පවසති.
 
අයර්ලන්ත රජය 2002 වසරේදී ප්ලාස් ටැක්ස් නමින් හඳුන්වා දුන් මෙවැනි බද්දකින් පොලිතින් ප්ලාස්ටික් භාවිතය 90% කින් එරට අඩු වී යැයි ද 2015 වසරේදී පෘතුගාලය හඳුන්වා දුන් බද්දකින් සාගරයට පොලිතින් ප්ලාස්ටික් එකතු වීම 74% කින් අඩු වී ඇතැයි ද එම සංවිධානය කියයි.
 
ඉන්දුනීසියාවේ පැනැ වූ පොලිතින් විරෝධී බද්දට ආරම්භයේ දී විශාල ජනතා විරෝධයක් හටගත්ත ද රජය නිසියාකාරයෙන් දැනුම්වත් කිරීමෙන් පසුව එය සමනය වී පොලිතින් ප්ලාස්ටික් භාවිතය 40% කින් පහළ වැටුණේ යැයි ද පාරිසරික පදනම පවසයි.