(මොහොමඩ්  ආසික්)

පූජාපිටිය වටගොඩ ප්‍රදේශයේ  ප්‍රබල  එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින් පිරිසක් අද (22) වනදා  මහනුවර දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ අපේක්ෂක ගුණතිලක රාජපක්ෂ මහතා හමුවී ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට එක් වූහ.

පූජාපිටිය ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රීවරුන් වන අනුර මඩලුස්ස  අජිත් සමරතුංග යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක් වූහ.