ඉන්දියාවෙන් දිනක් ඇතුළත වාර්තා වූ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ ගණන ඊයේ (23) වාර්තා වූ බවත් එම ගණන 6,767ක් බවත් ඉන්දීය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය.
 
අවසන් පැය 24දී කොරෝනා ආසාදිතයන් 6,767 දෙනකු වාර්තා වූ බවත් එම කාලයේදී කොරෝනා ආසාදිත මරණ 147ක් වාර්තා වූ බවත් ඉන්දීය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අද (24) නිවේදනය කළේය.
 
ඉන්දියාවෙන් අද (24) පස්වරු 6 වනවිට කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,31,868 දෙනකු වාර්තා වූ බවත් එරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිත මරණ ගණන 3,867ක් බවත් එරට එන්.ඩී.ටීවී. පුවත් සේවය වාර්තා කර තිබිණි.
 
ඉන්දියාවෙන් 6,000ඉක්මවමින් කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වූ තෙවැනි දිනය මෙය වූ අතර ඊයේ වනවිට අඛණ්ඩව දින තුනක් 6,000ඉක්මවමින් ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වී ඇත.
 

අල්ජසීරා
 
055