( සිරංගිකා ලොකුකරවිට) 
 
ඉදිරි පැය විසි හතරේ දී මිලි මීටර 200ට අධික වර්ෂාපතනයක් දකුණ, සබරගමුව, මධ්‍යම හා බස්නාහිර පළාත් හි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. 
 
මේ දක්වා පවතින අධික වර්ෂාව මෙන්ම ඉදිරියේ දී ඇතිවිය හැකි තද වැසි හේතුවෙන් ගාල්ල, කළුතර හා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයන්හි නාය යාමේ අවදානම් සහිත ස්ථානවලින් හැකි ඉක්මණින් ඉවත්වන ලෙස ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය අනතුරු අඟවා ඇත.
 
මේ වනවිට ගිං ගඟ, නිල්වලා ගඟ, බෙන්තර ගඟ, කළු ගඟ සහ කැලණි ගඟේ ජල මට්ටම සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතින බවත් පහත් බිම් මුළුමනින්ම ජලයෙන් යටවී ඇති බවත් ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි. තවදුරටත් වැසි පවතින බැවින් ගංඟා ආශ්‍රිතව ගංවතුර අවදානම් ප්‍රදේශයන්හි ජීවත්වන පුද්ගලයන්ට ද විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙස ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලා සිටියි.