( ජයන්ත සමරකෝන් ) 

ඉංග්‍රීසි පාලන සමයේදී  හා ඊට පසු කාලයේදී  ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල වශයෙන් ධාවනය වූ පෞරාණික වටිනාකමකින් යුත් මෝටර් රථ විදේශරටවලට අපනයන කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇතැයි බස්රථ ප්‍රවාහන සේවා දුම්රිය මැදිරි  මෝටර් රථ කාර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණගම මහතා  අද ( 18)  පැවසීය.

සී වයි , ඊ එන්, ඊ වයි,  සී එල් මෙන්ම  13,14,15, කාණ්ඩයට අයත් පැරණි මොටර් රථ  සඳහා විදේශයන්හි විශාල ඉල්ලුමක්  පවතින බව ද ඒ මහතා කීය.
 
එම රථවාහන හිමිකරුවන්ගේ  මේ පිළිබඳව ඉල්ලීම් ගණනාවක් ලැබී ඇතැයි ද,ඒ අනුව සළකා බලා මෙම පියවර ගත් බවද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

සී එන් වැනි ඉංග්‍රීසි අක්ෂර  සහිත වාහන මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ  ලිංයාපදිංචි කර නොමැති බැවින් ඒවා නැවත ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසු ආනයනයට අවසර හිමිවන බව ද ඔහු කීවේය. මෙවැනි  වාහන විශාල තොගයක්  ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන බව ද  වසරක් පාසා ප්‍රදර්ශන පෙළපාලි සඳහා පමණක් අලංකාර ලෙස ඉදිරිපත් කරන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය රයා පෙන්වා දුන්නේය.