(ඩයනා උදයංගනී)
     
 නව ආණ්ඩුකාරවරු දෙදෙනෙක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා ඉදිරියේ අද (4) පස්වරුවේ දිවුරුම් දුන්හ.
 
නැගෙනහිර පළාත් නව ආණ්ඩුකාර ලෙස අනුරාධා යහම්පත් මහත්මියත්, උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර ලෙස හිටපු අමාත්‍ය මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතාත් මෙලෙස දිවුරුම් ලබා දී තිබේ.