(සුජිත් හේවාජූලිගේ)
 
දුම්රියෙහි ප්‍රවේශපත්‍ර නොමැතිව ගමන් කිරීම ඇතුළු වැරදිවලට අය කෙරුණු දඩ මුදල් මගින් ගිය වසරේදී රුපියල් කෝටියකට ආසන්න ආදායමක් උපයා ගෙන ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.


දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර නොමැතිව ගමන්කර පසුගිය වසරේදී හසු වූ පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 1333කි. මොවුන්ට නියම කෙරුණු දඩ මුදල් මගින් දෙපාර්තමේන්තුව උපයා ගෙන ඇති ආදායම රුපියල් හතළිස් එක් ලක්ෂ පනස් හතර දහස් හැට දෙකකි.


ප්‍රවේශ පත්‍රයට අදාළ නැති වෙනත් පන්තිවල ගමන් කර හසු වූ 292 දෙනකු වෙනුවෙන් නියම කෙරුණු දඩ මුදල් මගින් රුපියල් නව ලක්ෂ දොළොස් දහස් නවසිය අනූ දෙකක් උපයාගෙන ඇතැයි ද දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.


මෙයට අමතරව දුම්රිය ගේට්ටු හා වෙනත් දේපළවලට හානි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් රුපියල් විසි එක් ලක්ෂ හතලිස් නව දහස් දෙසිය අසූ නවයක මුදලක් ද අධි බර ප්‍රවාහනය සම්බන්ධයෙන් රුපියල් 17, 500ක මුදලක් ද වෙනත් දඩ මගින් රුපියල් එකොළොස් ලක්ෂ අනූ දහස් හයසිය දහසක මුදලක් ද උපයා ගෙන ඇත.