(විනීතා එම් ගමගේ)

එක් දිස්ත්‍රික්කයකින් විරැකියාවෙන් පෙළෙන 2000 ක් පමණ තෝරාගෙන ඔවුන් විදේශ රැකියා සඳහා යොමු කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් සැකසිය හැකි බවත් ඉදිරි පස් අවුරුදු සැළැස්මේ මේ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරන බවත් විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙළඳ පොල විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රියංකර ජයරත්න මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.  විදේශ රැකියා සඳහා යාමේ දී අවශ්‍ය කරන පවුල් පසුබිම් වාර්තාවන්හි අඩංගු විය යුතු කරුණු ගැන නැවත අධ්‍යයනය කර වර්තමානයට ගැලපෙන ලෙස සකස් කිරීමට පියවර ගන්නා බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කීය.


මේ වනවිට දිස්ත්‍රික්කයෙන් දිස්ත්‍රික්කයට විවිධ නිර්නායක ක්‍රියාත්මක කරන බව කී ජයරත්න මහතා, එය විධිමත් චක්‍රලේඛයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට පියවර ගන්නා බව ද කීය.
එහි ඇති නීතිමය තත්ත්වයට කිසිඳු හානියක් නොකරන බවත් වර්තමානයට ගැලපෙන පරිදි සකස් කරන බවත් හෙතෙම කියා සිටියේය.

විශේෂයෙන් පවුල් පසුබිම් වාර්තා ලබා දීමට මාස ගණන් ගතවන තත්ත්වය වෙනස් කර ඉක්මණින් එම වාර්තා ලබා දීම කෙරෙහි නිලධාරින්ගේ අවධානය යොමු කරවන බව කී ඔහු ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල දී මෙම වාර්තා ලබාදෙන කමිටුව දෙසතියකට වරක් වත් රැස්වීමට නියම කරන බව ද පැවැසීය.