කන්කසන්තුරයේ සිට හම්බන්තොට, මන්නාරම, කොළඹ සහ ගාල්ල යන දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශ දැඩි රළු ස්වභාවයක් ගන්නා බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. එම ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60 ත් - 70 ත් වේ.

 

ඉහත සඳහන් මුහුදු ප්‍රදේශ දැඩි රළු ස්වභාවයක් ගන්නා අතර දිවයින වටා අනෙකුත් මුහුදු වරින් වර රළු වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

 

ධීවර, නාවික ප්‍රජාව සහ වෙරළ ආසන්නයේ ජිවත් වන ජනතාව මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයෙන් පසුවන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

 

බේරුවල සිට හම්බන්තොට , ගාල්ල දක්වා මුහුදු ප්‍රදේශවල මුහුදු රළ මීටර 2.0 – 2.5 අතර ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති අතර මේ හේතුවෙන් රළ ගොඩබිමට පැමිණීමේ හැකියක් පවතින බව දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

 

(535)