(ජී ඩබ්ලිව් ප්‍රේමතිලක ද සිල්වා )

කොළඹ සිට මාතර බලා දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගත් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථයක් කොක්මාදුව සහ ඉමදුව අන්තර් හුවමාරු අතර  පිහිටි 112 කිලෝ මීටර් කණුව අසල දී ගිනි ගැනීම හේතුවෙන් බස් රථයට අලාභහානි සිදුවී ඇතැයි අධිවේගී මාර්ග පොලිසිය කියයි.

අනතුරු වන අවස්ථා වේ බස් රථයේ මගීන් විස්සක් පමණ සිට ඇති අතර ඔවුන් නිරුපද්‍රිතව බස් රථයෙන් ඉවත් කර ඇතැයි  පොලීසිය කියයි.

මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අධිවේගී මාර්ග පොලිසිය සහ ඉමදුව පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වයි.

වීඩියෝ දර්ශන - රවී ලියනගේ