( මහින්ද නිශ්ශංක )

වැඩි කළ තිරිඟුපිටි මිල  නැවත අඩු කළ බව ප්‍රීමා සමාගම කියයි.

ඊයේ ( 11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ  සිට මෙසේ අඩු කර තිබේ. තිරිඟු පිටි මිල අඩු කිරීම  පිළිබඳව සමාගම්  අද  අලෙවි නියෝජිතයින්ටද දැනුම් දී  ඇත.

ඉකුත් 6 වැනිදා සමාගම් දෙකක් තිරිගු පිටි  කිලෝවක මිල  රුපියල් 5.50 කින් වැඩි කරනු ලැබීය.