ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරිමට අපේ බලය ජනතා පක්ෂය තීරණය කර තිබේ.

පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව ඥානසාර හිමියන් ඉදිරිපත් කිරිමට අනුමැති දුන් බව පක්ෂයේ මාධ්‍ය ලේකම් එරන්ද නවරත්න මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව පක්ෂයේ සභාපති සහ ලේකම් විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසන් සභාවට දැනුම් දෙනු ඇත.

පසුගිය දා පැවති මහමැතිවරණයෙන් අපේ බලය ජනතා පක්ෂය ඡන්ද 67,758 ක් ලබාගනිමින් ජාතික ලැයිස්තු ආසනයක් ලබාගත්තේය.