(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා මාධ්‍ය සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන යටතේ ජනමාධ්‍යවේදීන් සඳහා හදිසි අරමුදලක් ආරම්භ කිරීම කොළඹ මූවන්පික් හෝටලයේදී අද (22) සිදු කෙරුණි.

ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා ඇමෙරිකානු ආයතනයේ සහයෝගය ඇතිව ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ සහ හුවමාරු මණ්ඩලය (අයිරෙක්ස්) ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා මාධ්‍ය සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය හවුල්කරුවන්, මාධ්‍ය සංගම්වල උපදෙස් යටතේ මෙම හදිසි අරමුදල ක්‍රියාත්මක වේ.

ජනමාධ්‍ය වෘත්තියේ නිරත වීම නිසා පොලිස් භාරයේ රඳවා ගැනීම, අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද හෝ සිරගත කරනු ලැබූ ජනමාධ්‍යවේදීන් සඳහා නීතිඥ උපදෙස් ලබාගැනීම, පෙනි සිටීම සඳහා නීතිඥ ගාස්තු සැපයීම, ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම ආදී කරුණු මෙම අරමුදලෙන් ආවරණය වේ.

සුදුසුකම් සපුරන මාධ්‍යවේදීන්ට මේ සඳහා අයඳුම්පත් යොමුකළ හැකි අතර පංච පුද්ගල ස්වාධීන තක්සේරු කමිටුවක් මගින් අදාළ නිර්ණය කිරීම් සිදු කෙරේ.

ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ සහ හුවමාරු මණ්ඩලය (අයිරෙක්ස්) ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ වැඩසටහන් නිලධාරිනී නිකිතා සමරතුංග, එම මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධානී එම්.සී. රස්මින් සහ ස්වාධීන තක්සේරු කමිටුවේ සභාපති, මාධ්‍යවේදී ලසන්ත රුහුණගේ යන අය මෙහිදි අදහස් දැක්වූහ.

මාධ්‍ය සංවිධානවල නියෝජිතයන්, මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පාර්ශවකරුවන්, හවුල්කරුවන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

(ඡායාරූප - ගයාන් අමරසේකර)