(ඉන්දික  අරුණ කුමාර)

නාඋල - කොහොලන්වල  විශේෂ බලකා මුලස්ථානයේ අද (16) පැවති ජනාධිපති වර්ණ ප්‍රධාන උත්සවය  නිමා කිරීමෙන් පසු ජනාධිපති  මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට   පිටත්ව යාම සඳහා පැමිණ තිබු  හෙලිකොප්ටරය  ඉහළට එසැවීමේදී  නාවුල නගරයේ වෙළදසැල් කිහිපයකට දැඩි හානී වී තිබේ.

 

හෙලිකොප්ටරය ඉහළ නැංවෙනවාත් සමඟ  පැමිණි දැඩි සුළං තත්ත්වයෙන්   මෙම හානිය සිදු වී  ඇත.

නාඋල මහජන ක්‍රිඩාංගණය ආසන්නයේ පිහිටි සංනිවේදන උපකරණ අළුත්වැඩියා කරන ස්ථානයක් හා සිල්ලර වෙළද සැළකට හැනි සිදුවි තිබේ.

දුරකථන  අලෙවි සැලේ හිමිකරැ කියා සිටියේ වහලයේ තිබු සිට් කැබැල්ලක් තමන් ගේ ඇගට කඩා වැටුණු  බවත් , සිද්ධියෙන් තමන්ගේ අතට සුළු තුවාලද  සිදුව ඇති බවත්ය.