(පුෂ්පකුමාර ජයරත්න )

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී මේ රටේ සියඵම ජාතින්වල, සියඵම ආගම්වල, වෙනත් පක්ෂවල සහායද ලබාගෙන ජයග්‍රහණය කළ හැකි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සිටින එකම අපේක්ෂකයා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා අද (22) කුරුණෑගලදී ප්‍රකාශ කළේය.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයකදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සුදුසුම අපේක්ෂකයා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා බව පක්ෂයේ සියළුම දෙනා කතාවන බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා තමන්ද සිතා සිටින්නේ ඒ මහතා ඉදිරිපත් වීම වඩාත්ම සුදුසු බව යැයිද කියා සිටියේය.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීමටනම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සියඵම ජන්ද ප්‍රකාශ විය යුතුවාසේම මධ්‍යස්ථ සහ වෙනත් පක්ෂවල , වෙනත් ජාතීන්ගේ ජන්දද අනිවාර්යයෙන්ම ලැබිය යුතු බවද අබේසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේය. ඒ අනුව එසේ ජන්ද ලබාගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සිටින එකම අපේක්ෂකයා ලෙස තමන් දකින්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පමණක් බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

අද (22) කුරුණෑගලදී අසරණ පවුලකට නව නිවෙසක් ඉදිකර පරිත්‍යාග කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වෙමින් මේ අදහස් දැක්වීය.