ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුවට මන්ත්‍රීවරුන් තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා පැවති මහමැතිවරණය අද (5) පස්වරු 5 ට අවසන් විය.

දිවයින පුරා සියලුම දිස්ත්‍රික්ක වල 60 % බහුතර ප්‍රතිශතයක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබූ බව මැතිවරණ කොමිසන් සභාව සඳහන් කරයි.

2020 මහමැතිවරණය අද (5) උදෑසන 7.00  ආරම්භ කෙරුණු අතර පස්වරු 5 ට අවසන් කෙරිණි.